Forum_EduPlus

Pełna wersja: PODSTAWY BAZ DANYCH
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Temat opracowany na:
https://edukasprzak.blogspot.com/p/podstawy-bd.html

Zagadnienia:

1. Bazy danych – podstawowe definicje.
2. Bazy danych – struktura
3. Modele danych
4. Model relacyjno-obiektowy
5. Postulaty Codda
6. Integralność danych
7. Funkcje Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD)

Systemy Zarządzania Bazami Danych (Data Base Managment System – DBMS) pełnią funkcję pośrednika pomiędzy zapisanymi danymi a użytkownikiem bądź programem chcącym z tych danych skorzystać. Sprawiają, że programy (aplikacje) nie muszą mieć zaimplementowanej obsługi zapisu plików na dysku, jak również logicznej organizacji danych w tych plikach. Wszystkie te zadania SZBD biorą na siebie. Funkcja ta nazywana jest niezależnością danych. Oprócz organizacji przechowywanych danych należy zapewnić im odpowiednią ochronę, zarówno przed nieprawidłowym działaniem programów, jak i przed dostępem ze strony nieuprzywilejowanych aplikacji i użytkowników. Funkcja ta nazywana jest ochroną danych. Przechowywane w bazie danych informacje należy też zabezpieczyć, aby były logicznie spójne i odpowiadały rzeczywistości. Efekt ten osiąga się przez wprowadzanie więzów spójności, które pomagają realizować kolejną funkcję SZBD, jaką jest ochrona spójności. Funkcją, która wpływa na atrakcyjność SZBD, jest możliwość uzyskania szybkiego dostępu do danych, ich sortowania i modyfikacji. Kontrolując spójność danych, SZBD zapewnia również współbieżny dostęp do danych wielu użytkownikom i pilnuje, aby wykonywane przez nich operacje nie naruszyły spójności bazy danych. Bardzo istotną cechą jest możliwość tworzenia kopii zapasowych, zarządzania nimi oraz odtworzenia bazy danych po awarii.

WADY SZBD
Oprócz wielu możliwości, jakie dają SZBD, nie są one wolne od wad. Ponieważ oferują bardzo wiele nowoczesnych funkcji, wzrasta ich złożoność, co pociąga za sobą konieczność zapoznania się z bardzo obszerną dokumentacją. Mimo stale prowadzonych prac nad polepszeniem wydajności tych systemów, nadal wymagają zapewnienia dużych przestrzeni dyskowych i zasobów pamięci operacyjnej. W przypadku komercyjnych produktów znaczna jest też cena SZBD, która może być uzależniona od liczby procesorów wykorzystywanych w urządzeniu serwerowym. Do kosztów należy zaliczyć również opłaty za szkolenia pracowników, koszty przeniesienia systemu, koszty generowane przez audyt i bezpieczeństwo. Utrzymywanie scentralizowanego DBMS i uzależnienie od niego wielu aplikacji (np. dwieście stron internetowych korzysta z jednego serwera bazy danych) w wypadku awarii systemu uniemożliwia pracę wszystkich powiązanych z nim aplikacji.

8. Charakterystyka elementów bazodanowych - czyli krotka, atrybut, encja;
9. Klucz główny PRIMARY KEY
10. Rodzaje kluczy - prosty i złożony, klucz obcy i superklucz, klucz główny
11. Sieciowe serwery baz danych czyli obsługa z zastosowaniem SQL;
12. Tabele baz danych – iloczyn kartezjański
13. Tabele baz danych – relacje;
14. Projektowanie konceptualne - projektowanie logiczne;
Przekierowanie